اشتیاق استقلال استقلال ارمنستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

اشتیاق: استقلال استقلال ارمنستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی فوتبال موجب تقویت رشد استخوان پسران می شود

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، فوتبال بازی کردن می تواند رشد استخوان ها را در پسران نوجوان اصلاح بخشد. 

فوتبال موجب تقویت رشد استخوان پسران می شود

فوتبال موجب تقویت رشد استخوان پسران می شود

عبارات مهم : سلامت

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، فوتبال بازی کردن می تواند رشد استخوان ها را در پسران نوجوان اصلاح بخشد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه اکستر انگلستان در مطالعه ای به مقایسه نوجوانان بازیکن فوتبال با نوجوانان شناگر، دوچرخه سوار و پسران گروه کنترل که به طور منظم ورزش نمی کردند، پرداختند و دریافتند فوتبال به شکل قابل توجهی بعد از یک سال تمرین منجر به سلامت بهتر استخوان ها می شود.

فوتبال موجب تقویت رشد استخوان پسران می شود

نوجوانی وقت طلایی رشد استخوان هاست و رشد ضعیف در این مرحله با کم کردن تراکم استخوان، زیاد کردن خطر شکستگی و پوکی استخوان در سنین بالاتر همراه است.

اگرچه اثبات شده است است که شناکردن و دوچرخه سواری دارای فایده های متعددی جهت سلامت هستند ولی احتمالا به اندازه فوتبال جهت سلامت استخوان ها بافایده نیستند.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، فوتبال بازی کردن می تواند رشد استخوان ها را در پسران نوجوان اصلاح بخشد. 

دیمیتریوس ولچوپولوس، پژوهشگر ارشد تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما می دانیم که ورزش کردن کلید رشد استخوان هاست ولی در این تحقیق تعیین کردیم که کدام نوع ورزش دارای بیشترین فایده است.»

این مطالعه یکساله مشمول بر ۱۱۶ پسر ۱۲ تا ۱۴ ساله بود که BMC (میزان ماده معدنی استخوان) ارزش اندازه گیری شد. نتیجه های نشان داد بازیکنان فوتبال در مقایسه با شناگران و دوچرخه سواران بعد از یک سال ورزش تخصصی دارای BMC بالاتری بودند.

واژه های کلیدی: سلامت | دوچرخه | فوتبال | مطالعه | استخوان | نوجوانان | دوچرخه سوار | دوچرخه سواری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs