اشتیاق استقلال استقلال ارمنستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

اشتیاق: استقلال استقلال ارمنستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی عکس) + جزییات پلاک‌های تازه ملی اعلام شد (

سرهنگ علی محمدی- مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی رابه شرح زیر اعلام کرد 

عکس) + جزییات پلاک‌های تازه ملی اعلام شد (

جزییات پلاک های تازه ملی اعلام شد (+عکس)

عبارات مهم : شماره

سرهنگ علی محمدی- مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی رابه شرح زیر اعلام کرد

مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی را اعلام کرد.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران سرهنگ علی محمدی- مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی رابه شرح زیر اعلام کرد:

عکس) + جزییات پلاک‌های تازه ملی اعلام شد (

حرف انگلیسی”D” به رنگ نوشتاری مشکی و با رنگ زمینه آبی:مربوط به خودروهای سیاسی یا دیپلمات ها

حرف انگلیسی “S” انگلیسی با رنگ نوشتاری مشکی و رنگ زمینه آبی: خودروی سرویس یا خدمت

سرهنگ علی محمدی- مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی رابه شرح زیر اعلام کرد 

حرف “گ” فارسی و رنگ زمینه سفید و مشکی:خودروهای پلاک گذر موقت

حرف “ف” فارسی و رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی: خودروهای ستاد کل نیروهای مسلح

حرف “ز”، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی:خودروهای وزارت دفاع

عکس) + جزییات پلاک‌های تازه ملی اعلام شد (

حرف “شین”، حروف نوشتاری مشکی و رنگ زمینه خاکی: خودروهای ارتش

حرف “پ”، با رنگ نوشتاری سفید و زمینه یشمی: خودروهای پلیس

سرهنگ علی محمدی- مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا شرح پلاک های تازه ملی رابه شرح زیر اعلام کرد 

حرف “ث”، با رنگ نوشتاری سفید و زمینه یشمی:خودروهای سپاه

کلمه “تشریفات” به فارسی و کلمه “PROTOCOL” به انگلیسی در سمت چپ نوشته شده، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز: خودروهای تشریفات

عکس) + جزییات پلاک‌های تازه ملی اعلام شد (

حرف “الف”، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز: خودروهای دولتی

حرف “ک”، با رنگ نوشتاری مشکی و زمینه زرد: خودروهای ادوات کشاورزی

واژه های کلیدی: شماره | فارسی | انگلیسی | انگلیسی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs